articol blog TVA

Procedura de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari

Data: 28 Iul 2010, postat in: TVA de catre CRISTINA

Aceasta procedura a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 429 din 25 iunie 2010 Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) nr. 2101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari.

Astfel, persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, inregistrate in scopuri de TVA, care intentioneaza sa desfasoare dupa data de 1 august 2010 operatiuni intracomunitare trebuie sa solicite organelor fiscale competente inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari, inainte de efectuarea respectivelor operatiuni.

Mai mult, incepand cu data de 1 august 2010, persoanele care nu figureaza in Registrul operatorilor intracomunitari nu vor avea un cod valabil de TVA pentru operatiuni intracomunitare, chiar daca acestea sunt inregistrate deja in scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal.

Pentru ce operatiuni trebuie sa ma inregistrez in Registrul operatorilor intracomunitari (ROI)

Asa cum am precizat anterior, aveti obligatia de a va inregistra in Registrul operatorilor intracomunitari daca intentionati sa efectuati cel putin o data, una dintre urmatoarele tipuri de operatiuni:

 • - livrari intracomunitare de bunuri care au locul in Romania;
 • - livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare, efectuate in statul membru de sosire a bunurilor si care se declara drept livrari intracomunitare cu cod T in Romania;
 • - prestari de servicii intracomunitare;
 • - achizitii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul in Romania;
 • - achizitii intracomunitare de servicii;

Cand trebuie sa ma inscriu in Registrul operatorilor intracomunitari (ROI)?

Veti solicita inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari:

 • - la data solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA, daca intentionati sa efectuati cel putin o data una sau mai multe dintre operatiunile intracomunitare mentionate anterior;
 • - inainte de efectuarea operatiunilor intracomunitare amintite mai sus, daca societatea dumneavoastra este deja inregistrata in scopuri de TVA potrivit art. 153 si 153 indice 1 din Codul fiscal;

Pentru cererile depuse si aprobate pana la data de 1 august 2010, data inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari va fi 1 august 2010.

In cazul cererilor depuse dupa 1 august 2010, data inregistrarii va fi data comunicarii deciziei de catre organul fiscal competent.

Cine nu poate fi inscris in Registrul operatorilor intracomunitari?

Nu pot fi inscrise in Registrul operatorilor intracomunitari:

 • - persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA;
 • - persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoana impotriva careia s-a pus in miscare o actiune penala si/sau au inscrise in cazierul judiciar infractiuni in legatura cu operatiuni intracomunitare.

Documente necesare pentru inscrierea in ROI:

In vederea inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari (ROI), trebuie sa completati si sa depuneti la organul fiscal competent urmatoarele documente:

 • - formularul (095) “Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari”;
 • - certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatea competenta din Romania ale tuturor asociatilor, cu exceptia societatilor pe actiuni, si ale administratorilor.

Daca solicitati inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari de la data inregistrarii in scopuri de TVA, veti anexa si:

 • - “Cererea de eliberare a certificatului de inregistrare in scopuri de TVA pentru comerciantii care se inregistreaza in scopuri de TVA de la infiintare” sau
 • - formularul 010 “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica” prin care se solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153 indice 1 din Codul fiscal.

In cazul in care, in certificatele de cazier judiciar este inscrisa punerea in miscare a actiunii penale fata de oricare dintre asociati sau administratori, contribuabilii trebuie sa prezinte documente, eliberate de organele de urmarire penala, din care sa rezulte daca actiunea penala este sau nu este in legatura cu operatiunile mentionate mai sus.

In cazul in care, in certificatele de cazier judiciar sunt inscrise infractiuni, contribuabilii vor prezenta copiile hotararilor judecatoresti prin care au fost stabilite respectivele infractiuni, precum si documentul emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul directiei finantelor publice coordonatoare a organului fiscal competent, sau, dupa caz, din cadrul ANAF, in cazul marilor contribuabili, din care sa rezulte daca infractiunea este sau nu in legatura cu operatiunile mentionate mai sus.

Dosarul de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari se depune la registratura organului fiscal competent sau prin posta, cu confirmare de primire.

Alte precizari

De asemenea este important sa tineti cont de urmatoarele precizari:

 • - Persoanele fizice care solicita inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari depun certificatul de cazier judiciar propriu.
 • - Societatile pe actiuni vor prezenta certificatul de cazier judiciar numai pentru administratori.
 • - Persoanele fizice si juridice straine vor solicita cazierul judiciar la Inspectoratul General al Politiei Romane (conform prevederilor art. 6 din Legea 290/2004).

Obtinerea cazierului judiciar de catre persoanele juridice nerezidente – necesar pentru ROI

Imputernicitii persoanelor juridice nerezidente in Romania, care doresc obtinerea certificatului de cazier judiciar in vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, se vor adresa Directiilor Generale de Politie Judetene – Serviciul Cazier Judiciar, Statistica si Evidente Operative.

Documentele necesare:

a) Solicitare scrisa, care va cuprinde toate datele de identificare ale firmei (denumirea, denumirea anterioara – daca este cazul, numarul de ordine in Registrul Comertului, codul unic de inregistrare, codul fiscal, nationalitatea, sediul social, datele de identificare ale delegatului – nume, prenume, actul de identitate, CNP), motivul solicitarii certificatului de cazier;

b) Chitanta de plata a taxei de eliberare, in cuantum de 10 lei;

c) Timbre fiscale in valoare de 2 lei;

d) Imputernicire scrisa pentru reprezentantul societatii care va depune cererea si va ridica certificatul;

e) Buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal (in copie si original);

f) Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (in copie si original) al persoanei juridice de nationalitate romana care solicita inscrierea in registru, din care sa reiasa calitatea de asociat a solicitantului;

Certificatul de cazier judiciar se elibereaza in maximum 3 zile lucratoare si este valabil 6 luni de la data eliberarii.

Mentionam ca informatiile prezentate pentru solicitarea certificatelor de cazier judiciar sunt disponibile si la adresa www.politiaromana.ro in sectiunea Informatii utile/Acte necesare.

Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari

Radierea se poate face prin decizie emisa de organul fiscal competent:

 • - la cererea persoanelor impozabile, sau
 • - din oficiu, in urmatoarele cazuri:
  • a) persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile figureaza in lista contribuabililor declarati inactivi potrivit legii,
  • b) persoanele impozabile se afla in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului;
  • c) persoanele impozabile inregistrate conform art. 153 sau 153 indice 1 din Codul fiscal, in anul urmator inscrierii in registru nu au mai efectuat operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 158 indice 2 alin. (1) Codul fiscal;
  • c) persoanele inregistrate in scopuri de TVA solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit legii;
  • d) persoanele impozabile au ca asociat sau administrator o persoana impotriva careia s-a pus in miscare actiunea penala in legatura cu operatiuni intracomunitare.

Incepand cu data de 1 august 2010, pentru realizarea schimbului de informatii in domeniul taxei pe valoarea adaugata cu statele membre ale Uniunii Europene, vor fi utilizate informatiile din Registrul operatorilor intracomunitari.

Contraventii si sanctiuni

Efectuarea de operatiuni intracomunitare de catre persoanele care au obligatia inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari fara a fi inscrise, conform legii, in acest registru, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 la 5.000 lei.

 

Persoanele interesate de acest articol au mai citit si: